Kiközösítésítésünk olvasata

Az alábbiakban közreadjuk, mi történt az Apostoli Episzkopális Egyházban, a magyar egyházrész kiközösítése címén.

2014. július 29-én az Egyház korábbi prímás érseke, Francis Spataro utódjául jelölte ki John Kersey-t, Nagy-Britannia érsekét. Év végén derült fény arra, hogy John Kerseyt – akit Nils Bertil Persson, az Apostoli Episzkopális Egyház korábbi prímás érseke szentelt püspökké 2008-ban – 2006. július 29-én egyszer már püspökké szentelte Illtyd Thomas, a Kelta Katolikus Egyház érseke (http://pluralist.co.uk/learning/relthink/libcathistory.html). Erről a szentelésről Kersey püspök sem 2008-ban, sem utána nem tájékoztatta konszekrátorát, Bertil érseket, sem az Egyházat. Amikor 2014 végén kiderült a dupla szentelés, Bertil érsek (aki korábban 25 éven át vezette az Egyházat) hangot adott annak, hogy Kersey érsek becsapta őt és kicsalta tőle a püspökszentelést. Ugyanis ha tudta volna, hogy egyszer már érvényesen felszentelték püspöknek, nem konszekrálta volna. Erőteljesen követelte, hogy Kersey érsek ne lehessen az Egyház következő vezetője, mert szerinte ezzel elvesztette megbízhatóságát a tisztség betöltésére. Kersey érsek nem volt hajlandó elismerni a hibáját, elnézést sem volt hajlandó kérni konszekrátorától, azonban mivel támadva érezte jövőbeli hatalmát, megszakított minden kommunikációt Bertil Persson érsekkel.

A magyar közösség 2014. július 31-én inkardinált az Egyházba és Bertil Persson érsek juridikciójába került, aki nyugdíjba vonulása előtt a magyar főegyházmegyét a skandináv főegyházmegyéhez csatolta. Kersey és Bertil érsek döntése alapján Széles Tamás püspököt 2014. november 15-én Bertil Persson érsek Budapesten, sub conditione konszekrálta, ezzel megerősítve korábbi püspökszentelését. Ugyanakkor Bertil érsek kinevezte a Magyar Egyház érsekévé, kijelölte őt személyes utódjául a balti és a skandináv államok, valamint a magyar jurisdikciók élén.

Kersey érsek, 2014. deceber 1-én elkészítette jövőbeni prímási működésének első anyagát, azt az egyházjogi tervezetet, melyet az Egyházban bevezetni kívánt. Ezt megküldte Széles érseknek véleményezésre, aki jelezte, hogy annak tartalma sok ponton ellentmond az Apostoli Episzkopális Ehyház korábbi elveinek és működésének,  egyes pontokon korlátozná a biblikusan igazolható apostoli jogköröket, és tovább küldte az anyagot véleményezésre Bertil és Spataro érsekeknek. A tervezet szerint a püspökök nem dönthettek volna semmilyen szentelésről, egyetlen szertartást kívánt bevezetni az egész Egyházban, továbbá reverenda viselésére kötelezett volna minden nagyobb egyházi rendre felszenteltet, valamint bármilyen ügyben a prímás egyénileg, teljhatalommal dönthetett volna. Az egységes liturgia bevezetése érzékenyen érintette volna a magyar közösséget, mely Kubinyi Viktor, az Egyház korábbi püspöke által száz évvel ezelőtt lefordított és használt szertartását celebrálta. A biblikus apostoli jogkörök korlátozása és a centralizáció, a prímási teljhatalom bevezetése pedig ellentmondott volna az Egyház és a Szentírás apostoli hagyományának és írott betűjének is. Bertil Persson érsek szintén amellett állt ki, hogy Kersey érsek tervezete ellentmond az Egyház majd száz éves tradíciójának és – az egyházalapító Brooks érsek alapelveivel ellentétesen – egészen új irányba kívánja terelni a közösséget. A kritikai észrevételek után Kersey érsek 2014. decemberében beszüntette a kommunikációt a magyar egyházrésszel is.

Nemrég, egy továbbított emailből kiderült, hogy az akkor még csak prímás-jelölt érsek már 2015. január 27-én, beiktatása előtt már egy héttel eldöntötte (sic!), hogy ki fogja közösíteni a magyar egyházrészt és tagjait. Kersey érsek 2015. február 5-én lett az Apostoli Episzkopális Egyház prímás érseke. Másnap reggel, 2015. február 6-án, prímási hivatalának első intézkedéseként, Kersey érsek kiközösítette az Apostoli Episzkopális Egyházból Bertil Persson korábbi prímás érseket, saját konszekrátorát, valamint Széles Tamás magyar érseket. A kiközösítést az általa szerkesztett weboldalon egy bejegyzésben tette közzé (akkor egészen más indokolással), ám a kiközösítés tényéről és miértjéről az érintetteket nem értesítette, egészen 2017. április 4-ig. Az exkommunikáció indokolásaként hivatalos levelében azt hozta fel, hogy a magyar főegyházmegye szektát alapított, “Magyar Apostoli Episzkopális Egyház” néven, a prímás engedélye nélkül, ahogy az az alábbi, a kiközösítés három évvel később küldött értesítésében áll.

Az igazság azonban az, hogy 2016. február 1-ig – vagyis 2014-től, a kiközösítést követően majd egy évig – a magyar egyházrész az “Apostoli Episzkopális Egyház Magyarországi Főegyházmegye” elnevezést használta. Igaz, hogy 2016. február 1-től a Magyar Apostoli Episzkopális Egyház nevet alkalmaztuk (ahogy például katolikus testvéreink a “Magyar Katolikus Egyház” tagjai, de ez nem jelenti, hogy Rómától bármiben függetlenek lennének), ám ez nem járt együtt semmilyen alapítással, jogi, liturgikus, teológiai és jurisdikciós változás nem történt. A kiközösítés komolytalanságát jelzi, hogy a prímás érsek olyasmiért közösítette ki a magyar egyházrészt 2015. február 5-i hatállyal, ami csak majd egy évvel később, 2016. február 1-én történt. Ez úgy lehetséges, hogy a weboldalon 2015-ben azt közölte okként, hogy “megsértettük a prímást”, majd 2017 áprilisában, miután megküldte a kiközösítésről szóló levelet, visszamenőleg kijavította a kiközösítés okát. Nagyon fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a kiközösítés során vizsgálat vagy meghallgatás nem történt, az érseki zsinat nem került összehívásra, informálódásra és védekezésre nem kaptunk lehetőséget, sem arra, hogy álláspontunkat ismertethessük, de hivatalosan még csak azt sem tudtuk, hogy a magyar közösséggel kapcsolatban kiközösítés zajlik. A prímás érsek három éven keresztül nem értesített minket döntéséről és lehetőséget sem adott, hogy véleményt formáljunk vagy bármilyen módon védekezzünk.

Mi is történt pontosan – leaglábbis a mi olvasatunkban? A kiközösítés a kereszténység történetében mindig egyházfegyelmi eljárás volt, melynek célja a tévedő vagy vétkező megintése, bánatra indítása és az egyház kebelébe történő visszatérítése volt. Jelen esetben sokkal inkább leszámolás történt, mely során mondvacsinált indokkal vetette ki az új prímás a magyar közösséget, véleményünk szerint pusztán azért, mert annak vezetője nem értett egyet az ő egyházvezetési jövőképével és ezt tisztelettel, de tematikusan kifejtve közölte. Kersey érsek minden bizonnyal hatalmi fenyegetettséget érezhetett a véleményközlésben és valószínűleg jobbnak látta, ha mielőbb – akár igaztalan eszközökkel is – megszabadul azoktól, akik nem hódolnak be zokszó nélkül elképzeléseinek. Hogy ez mennyiben keresztényi, biblikus, egyházias eljárás? Semmiben sem az, egyetlen mozzanata sem felel meg sem az egyházi, sem a bibliai örökségnek, de még a nem hívők közt is divatos hétköznapi korrektségnek sem.

Mivel azonban az engedelmesség és alázat előbbre való, mint a személyes igazság érvényesítése, elfogadjuk Kersey érsek döntését, akkor is, ha az jogtalan és igazságtalan volt. Ugyanis belátjuk, hogy miután korábbi, ezoterikus egyházának (Ecclesia Apostolica Divinorum Mysteriorum) püspökeivel feltöltötte az Apostoli Episzkopális Egyházat, a jelenlegi prímás bármikor képes összehívni olyan zsinatot, melyen egyszerűen megszavaztatja a korábbi döntését, s így az egyház püspökeinek kollégiumi “egységét” is képes lehetne felvonultatni velünk szemben. Ezért úgy véljük, bármilyen vita vagy jogorvoslati igény fölösleges és hiábavaló lenne.

Ugyanakkor látjuk azt is, hogy az Apostoli Episzkopális Egyház jelenlegi vezetése teljes mértékben eltért az egyházalapító Arthur Wolfort Brooks érsek kezdetektől változatlan elképzeléseitől, hagyományától és elveitől. A magyar egyházrész 2010-től őrzi és ápolja Kubinyi Viktor, az Egyház korábbi magyar püspökének lelki, szellemi és szentségi örökségét, mely feladatot az Egyházban a magyar közösségen kívül más nem tud hitelesen képviselni. Ezért az Apostoli Episzkopális Egyház nevét és szimbólumait a jövőben nem használva, de az Order of Corporate Reunion tagjaként továbbra is kanonikus háttérrel, tartalmában változatlanul kívánjuk folytatni eddig végzett szolgálatunkat, és az Úr irgalmára bízva magunkat, várjuk az időt és a lehetőséget, hogy Isten igazságot szolgáltasson és egyházrészünk egykor visszatérhessen az Anyaegyház kebelébe.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.