Zsolozsmáskönyv

Áhítat címmel megjelent Egyházunk egyszerűsített zsolozsmáskönyve. A könyv elsősorban a hívek elmélyültebb imaéletét hivatott szolgálni, ezért egy hétre bontva tartalmazza a reggeli és esti imák teljes szövegét. Egyházunk zsolozsmája az Ó- és Újszövetséges olvasmányokra épül, zsoltárokkal, a napi könyörgéssel, imákkal és hitvallással kiegészítve. A kiadvány külön érdeme, hogy abban minden naphoz külön kezdő- és záróénekeket találunk, melyek illeszkednek az adott nap lelkiségének tematikájához.

Egyházunk ezen kiadványa is Kubinyi Viktor püspök örökségéből táplálkozik. Ő fordította le 1915-ben a Book of Common Prayer-t, azaz a Közös imádság könyvét, melyet szerkesztett és bővített formában Egyházunk használ. E kiadvány is Kubinyi püspök fordítására épül, s mai nyelvezettel, könnyen használhatóan teszi lehetővé, hogy a keresztény hívő bekapcsolódjon az Egyetemes Egyház imaóráinak liturgikus ünneplésébe és személyes imádságait méltó formában tárja Isten elé. Külön köszönetet mondunk Rab-Kováts Éva festőművésznek, aki művészi munkájával hozzájárult a könyv megjelenéséhez!