Érseki látogatás

Professor Bertil Persson, Ex-Director of Studies, Natl. Chanc., Int Association of Educators for World Peace (UNESCO), Ex-President, Swedish Dyslexia Association.

Augusztus 12-14-ig hazánkba látogatott Nils Bertil Persson érsek atya, Egyházunk korábbi prímása, aki 25 éven át vezette az Egyházat és hűen képviselte alapítónk, Arthur Wolford Brooks érsek apostoli örökségét. Bertil érsek két éve járt utoljára Magyarországon, s most azért érkezett Budapestre, hogy a magyar egyház vezetőjével, Tamás érsekkel találkozzon és folytasson megbeszélést. A két és fél napos találkozón érsekeink megvitatták az Egyház jelenlegi nemzetközi helyzetét és az annak új vezetésével kapcsolatos kérdéseket, mély és áldott beszélgetést folytattak a biblikus teológia tárgykörében, valamint egyeztették a magyar, skandináv és balti államok teológiai, pasztorális és missziós elképzeléseit. A testvéri és apostoli egyetértésben és egységben lezajlott találkozó megerősítette a püspököket azon törekvésükben, hogy Jézus szentírási egzegézisével, valamint a korabeli zsidó, rabbinikus és mandeus háttérrel kapcsolatban még elmélyültebb tanulmányokat kell folytatni és az arám és mandeus iratok tanulmányozásának biblikus összefüggéseit hatékonyabban kell képviselni a szószéken, közelebb vezetve a híveket az élő Jézushoz és Teremtő Atyaisten üdvözítő akaratához.