Isten hozta!

Szeretettel köszöntjük blogunkon. Ezen a felületen Főegyházmegyénk híreit, lelkiségi írásait, eseményeit olvashatja majd. A blog címe a biblikus görög nyelvben királyságot jelent, mely Isten királyi uralmára utal. Ennek a lelki uralomnak vagy országnak a munkálása minden keresztény felekezet és közösség legfontosabb küldetése. Egyházunk honlapjához kapcsolódva (www.apostoliepiszkopalisegyhaz.hu), ezen a felületen igyekszünk betekintést engedni életünkbe és munkánkba, s bízunk abban, hogy a blog tartalma közelebb segíti majd az Olvasót Isten lelki országához és Jézus Krisztus által az Atyához.

“Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát” (Mt 6,33)